U bent hier

Kapitaalverzekering

Kenmerk van de kapitaalverzekering is dat de verzekering uitkeert wanneer de verzekerde in leven is. Bij overlijden vóór de einddatum kan er ook een uitkering bij overlijden worden verzekerd. Deze uitkering kan bestaan uit een restitutie van de premie of een vooraf overeengekomen bedrag.

Een kapitaaluitkering kan ook zowel een uitkering bij leven als een even hoge uitkering bij overlijden bevatten. Deze vorm van kapitaalverzekering wordt een gemengde verzekering genoemd.

Bij een kapitaalverzekering kan de verzekerde kiezen uit een spaar- of beleggingsverzekering. Bij een spaarverzekering is een minimale uitkering gegarandeerd (als gevolg van winstbijschrijving kan de uitkering hoger uitvallen). Bij een beleggingsverzekering wordt de premie belegd in één of meer beleggingsfondsen, waardoor de hoogte van de uitkering niet vast ligt.

Bij een traditionele spaarverzekering vergoedt de verzekeraar een vaste rente over de ingelegde premies. Op enkele uitzonderingen na is deze rente op dit moment 3% en bij oudere polissen 4%. De rente staat voor de hele looptijd van de verzekering vast. Naast de rente vergoedt de verzekeraar ook zogenoemde winst. Deze winst is – afhankelijk van de polis en de verzekeringsmaatschappij- gebaseerd op de hogere rente dan de eerdergenoemde 3 of 4%, dan wel de hogere bedrijfswinst welke de betreffende verzekeraar maakt. Het doel was meestal om een onbelast kapitaal op te bouwen. Dit werd ook vaak gebruikt om de hypotheek op de einddatum geheel of gedeeltelijk af te lossen. Daarvoor heeft de fiscus met enige regelmaat andere regels vastgesteld. Daardoor hebben we nu Kapitaalverzekeringen Oud Regime, Kapitaalverzekeringen Brede herwaardering, Kapitaalverzekeringen Nieuw regime en Kapitaalverzekeringen Eigen Woning. Wij helpen u graag om uitsluitsel te krijgen hoe uw polis aan de regels kan blijven voldoen. Om deze uitkering te gebruiken om de hoogte van uw inkomen na pensionering vast te stellen dient u ons een kopie van de polis en de meest recente brief met de uitkeringsverwachting te doen toekomen.

Copyright Pensioeninzicht 2013